Tag Archives: “Kürtler Osmanlı’nın Tarih Sahnesinden Kalkacağını Tahmin Edemediler”

SİNAN HAKAN

“Kürtler Osmanlı’nın Tarih Sahnesinden Kalkacağını Tahmin Edemediler”

“Kürtler Osmanlı’nın Tarih Sahnesinden Kalkacağını Tahmin Edemediler”

KÜRT TARİHİ DERGİSİNDEN ALINTI MESUT YEĞEN: Belgelerle başlayalım. Türkiye Kurulurken Kürtleri Başbakanlık Osmanlı Arşivlerini, daha ziyade de Dahiliye Nezareti’ne ait belgeleri çalışarak yazdınız. Söz konusu belgeleri Kürtler ve Kürdistan açısından inceleyen ilk sistematik çalışma sizinki değil mi? Literatürde benzer başka çalışma var mı? İncelediğiniz belgelerin Kürtler ve Kürdistan açısından çalışılmamış oluşunu nasıl açıklayabiliriz? SİNAN HAKAN:

Top