Tam gün yasası yürürlüğe girdi, sağlık hizmeti nasıl etkilenecek?

page_tam-gun-yasasi-yururluge-girdi-saglik-hizmeti-nasil-etkilenecek_559148132

Meslek örgütleri, yürürlüğe giren tam gün yasasıyla üniversitelerin boşalacağını, eğitim seviyesi ile sağlık hizmetinin gerileyeceğini öne sürdü.

Kamuoyunda ‘Tam gün yasası’ olarak bilinen ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Radikal gazetesinden İdris Emen’in haberine göre, üniversite öğretim elemanlarının yüzde 50’si özel hastane ile vakıf üniversitelerinde çalışabilecek. Meslek örgütleri, üniversitelerin boşalacağını, eğitim seviyesi ile sağlık hizmetinin gerileyeceğini savunuyor.

2011’de kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe giren ‘Tam Gün Yasası’ nedeniyle öğretim üyelerinin yüzde 50’si üniversiteyi bırakıp özel hastaneleri tercih etmişti. Doktorlar yasaya karşı eylem yapmış ve iptalini istemişti. Mevzuata göre kararname iki yıl uygulandıktan sonra kaldırıldı. Hal böyle olunca 2013’te üniversiteden ayrılan hocaların yüzde 90’ı üniversitelere geri döndü. Ancak ‘Tam gün’de ısrarlı olan Sağlık Bakanlığı kanun hükmündeki kararnameyi yasalaştırmak için harekete geçti. Tasarı 2 Ocak’ta TBMM’den geçti ve Cumhurbaşkanı’nca onaylandı, dün de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kalite düşecek

Yasaya göre üniversiteler, performans değerlendirilmesi sonucunda bünyelerindeki toplam akademik kadronun yüzde 50’sine mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesinde çalışabilme izni verebilecek. Dışarıda çalışan öğretim elemanları kazandıkları gelirin bir kısmını üniversitenin döner sermayesine vermek zorunda. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle özel hastanede çalışan öğretim üyeleri, 3 ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirecek. Aksi takdirde üniversiteyle ilişkileri kesilecek. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Anayasa Mahkemesi’ne bavşuracaklarını belirterek, “Öğretim üyeleri mesai dışında normal muayenenin iki katı ücretle hasta bakabilecek. Bu uygulama hekime ‘kendi finansmanını kendin yarat’ demektir. Devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerinin çoğu vakıf üniversitelerini veya özel hastaneleri tercih edecek. Tıp fakülteleri eğitim yönünden çöker” dedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Erözenci ise şunları söyledi: “Yüzde 50’yi kim neye göre seçecek? Eşitsizlik yarattığından iptal edilmelidir. Yoksa öğretim üyelerinin yüzde 70’i üniversiteleri bırakacak. Bu da eğitim kalitesinin düşmesine neden olacak.”

 

Top