Türkiye Kurulurken Kürtler (1916 – 1920)

 [button link="#" size="small" target="self"]Yazar: Sinan Hakan Kategori: Politika[/button]

Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının yeniden çizildiği Mondros Mütarekesi’nin ardından Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerinden büyük
çaplı bir Kürt göçünün yaşandığı 1916-1918 yılları ile Büyük Millet
Meclisi’nin açıldığı Nisan 1920 arasındaki süreci inceleyen Türkiye Kurulurken Kürtler, sonuçları günümüze yansıyan tarihsel bir
dönemeci, aktörlerinin bakış açısından aktarıyor.


Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde Kürdistan’da yaşanan önemli olayları, Kürt, Ermeni ve Nasturi halkları arasındaki ilişkileri, İngilizler
ile Kürtler arasında tırmanan gerilimi ve Kürt aşiret liderlerinin
olayların seyrindeki rolünü değerlendiren Sinan Hakan, Mustafa Kemal Paşa’nın 1919′da Anadolu’da görevlendirilmesiyle başlayan dönemi ve Osmanlı hükümetleri ile Kuvayı Milliye’nin Kürt sorununa
yaklaşımlarını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.Sivil ve askerî yetkililerinin telgraflarının ve raporlarının yanı sıra Cumhuriyet arşivlerini, dönemin gazetelerini, Mustafa Kemal’e ait
yazışmaları, meseleye ilişkin İngiliz arşiv belgeleri üzerine Türkiye’de
yayımlanmış kitapları ve gelişmeleri yansıtan farklı kaynakları temel
alan bu çalışma, Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun çözüm bekleyen en
önemli meselelerinden biri olan Kürt sorununun tarihsel kökenlerini
ve gelişim sürecini büyük bir özenle aydınlatıyor.

[divider]KAYNAK: KİTAPTANITIM.ORG [/divider] 

Top